Forvitring av rettigheter i Hongkong, del 3 av 4: Ytringer

Da Kina overtok Hongkong i 1997 ble Hongkongs befolkning lovet autonomi gjennom et styre med ett land, to systemer. Denne ordningen er nå gjenstand for gjentatte angrep, orkestrert fra myndighetene i Beijing. I en serie i fire deler som publiseres i ukene før og etter lokalvalget 24. november ønsker jeg å kaste lys over forvitringenFortsett å lese «Forvitring av rettigheter i Hongkong, del 3 av 4: Ytringer»

Forvitring av rettigheter i Hongkong, del 2 av 4: Pressefrihet

Da Kina overtok Hongkong i 1997 ble Hongkongs befolkning lovet autonomi gjennom et styre med ett land, to systemer. Denne ordningen er nå gjenstand for gjentatte angrep, orkestrert fra myndighetene i Beijing. I en serie i fire deler som publiseres i ukene før og etter lokalvalget 24. november ønsker jeg å kaste lys over forvitringenFortsett å lese «Forvitring av rettigheter i Hongkong, del 2 av 4: Pressefrihet»

Forvitring av rettigheter i Hongkong, del 1 av 4: Rettsvesenet

Da Kina overtok Hongkong i 1997 ble befolkningen lovet autonomi gjennom et styre med ett land, to systemer. Denne ordningen er nå gjenstand for gjentatte angrep, orkestrert fra myndighetene i Beijing. I en serie i fire deler som publiseres i ukene før og etter lokalvalget 24. november ønsker jeg å kaste lys over forvitringen avFortsett å lese «Forvitring av rettigheter i Hongkong, del 1 av 4: Rettsvesenet»

Opptrapping 11.11., hvor går veien herfra?

Konflikten mellom Hongkongs protestbevegelse og myndighetene har blitt trappet opp gradvis siden de første sammenstøtene i midten av juni. Det er etterhvert en god del datoer som kan framheves i denne sammenhengen, blant annet 21. juli, 12.-13. august, 31. august og 1. oktober. Listen kunne godt vært lenger. Og en ny dato som kan framhevesFortsett å lese «Opptrapping 11.11., hvor går veien herfra?»

Forhistorien til Hongkongs protestbevegelse i 2019

I et tidligere innlegg på denne bloggen knyttet jeg ødeleggelser som radikale demonstranter står bak, til en eskalerende voldsspiral der Hongkongpolitiet har ledet an. Men det er ikke hele historien. Selv støtter jeg verken vold eller ødeleggelse av eiendom, men for å forstå at slike handlinger likevel utføres, kanskje med øket hyppighet også, er detFortsett å lese «Forhistorien til Hongkongs protestbevegelse i 2019»

Knefall for kinesiske myndigheter er et trist syn

Avhengig av hvilken av de to måtene økonomene benytter for å angi et lands bruttonasjonalprodukt (BNP) man vil benytte, så har Kina i dag enten verdens største eller det nest største BNP. Uansett kan vi slå fast at Kina er blitt en økonomisk supermakt. Det har i senere år vært mange eksempler på at kinesiskeFortsett å lese «Knefall for kinesiske myndigheter er et trist syn»