Valget i Taiwan – resultater og noen betraktninger

Valget i Taiwan ble gjennomført 11. januar. Resultatet, som var en knusende seier for den sittende presidenten Tsai Ing-wen og partiet hennes, det progressive Demokratisk framskrittsparti (DPP), ble sett på som et stort nederlag for fastlands-Kina og Beijings ønske om gjenforening med «ett land, to systemer»-ordning i Taiwan. Valgdeltakelsen på 75% av de stemmeberettigede varFortsett å lese «Valget i Taiwan – resultater og noen betraktninger»

Valgåret 2020

I år er det valg av representanter til Hongkongs lovgivende forsamling, Legislative Council (LegCo). Det er også to andre valg som kan ha betydning for utviklingen i Hongkong. Under følger en kort gjennomgang av hva som kan være i vente. Mye kommer nok til å skje i forkant av LegCo-valget som ingen har overblikk overFortsett å lese «Valgåret 2020»

Brobygging og kultur

Hongkongs protestbevegelse har marsjert inn i 2020 med uforminsket styrke: Årets første massedemonstrasjon fant sted 1. januar, under fanen «Husk våre løfter. Vi står sammen.» Igjen trakk omlag en million Hongkongere til gatene for å ytre sine protester mot makthavernes angrep på frihet i deres hjemby. Drivkraften i protestene er kampen for å bevare «Ett land,Fortsett å lese «Brobygging og kultur»

Hongkong, et underutviklet demokrati

Demokrati betyr folkestyre. I Norge kommer dette til uttrykk gjennom at alle statsborgere over 18 år sammen stemmer inn våre representanter på Stortinget. Siden det går fire år mellom hvert Stortingsvalg, og nye saker blir viktige for velgerne mellom valg, så har vi også folkeaksjoner og -bevegelser som søker å påvirke beslutninger. Eksempler fra åretFortsett å lese «Hongkong, et underutviklet demokrati»

Forvitring av rettigheter i Hongkong, del 4 av 4: Valg

Da Kina tok over Hongkong i 1997 ble byens befolkning lovet autonomi gjennom et styre med ett land, to systemer. Denne ordningen er nå gjenstand for gjentatte angrep, orkestrert fra myndighetene i Beijing. I en serie i fire deler som publiseres i ukene før og etter lokalvalget 24. november ønsker jeg å kaste lys overFortsett å lese «Forvitring av rettigheter i Hongkong, del 4 av 4: Valg»

Forvitring av rettigheter i Hongkong, del 3 av 4: Ytringer

Da Kina overtok Hongkong i 1997 ble Hongkongs befolkning lovet autonomi gjennom et styre med ett land, to systemer. Denne ordningen er nå gjenstand for gjentatte angrep, orkestrert fra myndighetene i Beijing. I en serie i fire deler som publiseres i ukene før og etter lokalvalget 24. november ønsker jeg å kaste lys over forvitringenFortsett å lese «Forvitring av rettigheter i Hongkong, del 3 av 4: Ytringer»

Forvitring av rettigheter i Hongkong, del 2 av 4: Pressefrihet

Da Kina overtok Hongkong i 1997 ble Hongkongs befolkning lovet autonomi gjennom et styre med ett land, to systemer. Denne ordningen er nå gjenstand for gjentatte angrep, orkestrert fra myndighetene i Beijing. I en serie i fire deler som publiseres i ukene før og etter lokalvalget 24. november ønsker jeg å kaste lys over forvitringenFortsett å lese «Forvitring av rettigheter i Hongkong, del 2 av 4: Pressefrihet»

Forvitring av rettigheter i Hongkong, del 1 av 4: Rettsvesenet

Da Kina overtok Hongkong i 1997 ble befolkningen lovet autonomi gjennom et styre med ett land, to systemer. Denne ordningen er nå gjenstand for gjentatte angrep, orkestrert fra myndighetene i Beijing. I en serie i fire deler som publiseres i ukene før og etter lokalvalget 24. november ønsker jeg å kaste lys over forvitringen avFortsett å lese «Forvitring av rettigheter i Hongkong, del 1 av 4: Rettsvesenet»

Opptrapping 11.11., hvor går veien herfra?

Konflikten mellom Hongkongs protestbevegelse og myndighetene har blitt trappet opp gradvis siden de første sammenstøtene i midten av juni. Det er etterhvert en god del datoer som kan framheves i denne sammenhengen, blant annet 21. juli, 12.-13. august, 31. august og 1. oktober. Listen kunne godt vært lenger. Og en ny dato som kan framhevesFortsett å lese «Opptrapping 11.11., hvor går veien herfra?»

Forhistorien til Hongkongs protestbevegelse i 2019

I et tidligere innlegg på denne bloggen knyttet jeg ødeleggelser som radikale demonstranter står bak, til en eskalerende voldsspiral der Hongkongpolitiet har ledet an. Men det er ikke hele historien. Selv støtter jeg verken vold eller ødeleggelse av eiendom, men for å forstå at slike handlinger likevel utføres, kanskje med øket hyppighet også, er detFortsett å lese «Forhistorien til Hongkongs protestbevegelse i 2019»