EFTA-avtalen med Hongkong

EFTAs frihandelsavtale med Hongkong ble signert 21. juni 2011. Dette er en unik avtale, ingen annen by i et land tegner separate handelsavtaler. Bakgrunnen for særordningen finner vi i den FN-registrerte kinesisk-britiske felleserklæringen fra 1984:

  • 3. (6) The Hong Kong Special Administrative Region will retain the status of a free port and a separate customs territory.
  • 3. (9) The Hong Kong Special Administrative Region may establish mutually beneficial economic relations with the United Kingdom and other countries, whose economic interests in Hong Kong will be given due regard.

Av samme hovedpunkt, rett før de to siterte underpunktene, framgår det at den autonome status er intimt knyttet til respekt for universelle menneskerettigheter:

  • 3. (5) The current social and economic systems in Hong Kong will remain unchanged, and so will the life-style. Rights and freedoms, including those of the person, of speech, of the press, of assembly, of association, of travel, of movement, of correspondence, of strike, of choice of occupation, of academic research and of religious belief will be ensured by law in the Hong Kong Special Administrative Region. Private property, ownership of enterprises, legitimate right of inheritance and foreign investment will be protected by law.

Sammenhengen mellom handel og Hongkongbefolkningens rettigheter gjenspeiles i avtaleteksten som EFTA-landene og Hongkong signerte:

  • [The parties are] REAFFIRMING their commitment to democracy, the rule of law, human rights and fundamental political and economic freedoms in accordance with their obligations under international law, and principles and objectives set out in the United Nations Charter and the Universal Declaration of Human Rights

Det er ingen tvil om at avtalen er brutt på det groveste av Hongkong-myndighetene, etter innføringen av den nasjonale sikkerhetsloven 30. juni 2020, etter massearrestasjonen av opposisjonspolitikere 6. januar 2021.

Hongkongkomiteen har ved en rekke anledninger utfordret EFTA og den norske regjeringen på å erklære avtalen for misligholdt. Dessverre har det foreløpig vært viktigere å knele for Beijing og marionettene som terroriserer sivilsamfunnet i Hongkong, enn å holde dem ansvarlig for overgrepene som avtalebruddet kommer til uttrykk gjennom. Dette gjelder både den avgåtte Solberg-regjeringen, og den tiltrådte Støre-regjeringen.

Her følger en oversikt over våre henvendelser til EFTA og Nærings- og Fiskeridepartementet. Henvendelsene er tilgjengelig fra den offentlige postjournalen til departementet under sak 2014/7315.

%d bloggere liker dette: