Forvitring av rettigheter i Hongkong, del 4 av 4: Valg

Da Kina tok over Hongkong i 1997 ble byens befolkning lovet autonomi gjennom et styre med ett land, to systemer. Denne ordningen er nå gjenstand for gjentatte angrep, orkestrert fra myndighetene i Beijing.

I en serie i fire deler som publiseres i ukene før og etter lokalvalget 24. november ønsker jeg å kaste lys over forvitringen av system og rettigheter i Hongkong. Del 1 omhandlet rettsvesenet, del 2 dreide seg om pressefrihet, og i del 3 ble ytringsfrihet belyst. Dette er den siste delen i denne serien.

Utgangspunkt i Basic Law

Ordningen med ett land, to systemer er grunnlagt på Hongkongs Basic Law. Gjennom denne er valgordningen og utviklingen av demokrati regulert. Innledningsvis nøyer jeg meg med å sitere Hongkongborgernes rett til frie valg i henhold til Artikkel 26:

Permanent residents of the Hong Kong SAR shall have
the right to vote and the right to stand for election. 

Valgordningen og utviklingen av folkestyre i Hongkong er angitt i flere artikler i Basic Law. Et utvalg av disse artiklene er gjengitt til slutt i denne presentasjonen.

Demokrati og folkestyre

Om norske borgere blir spurt om hva som kjennetegner hvordan Norge bli styrt, vil kanskje de fleste trekke fram frie valg. Men vårt demokrati har flere ben å stå på; for vårt styre er tredelingen av statsmakten mellom lovgivende, utøvende og dømmende makt et overordnet prinsipp. Det samme maktdelingsprinsippet skal ligge til grunn for styret i Hongkong, innenfor rammen av ett land, to systemer, spesifisert i Basic Law. I henhold til artikkel 45 og 68 (se under) er målet at øverste leder for den utøvende makt, Chief Executive, samt hele den lovgivende forsamlingen, Legislative Council, skal velges av folket i frie valg. Hongkong er nå snart halvveis i de 50 årene som Basic Law omfatter, og løftene fra 1997 har så langt blitt ignorert fullstendig. Innføringen av reelle demokratiske valg har ikke bare uteblitt, i stedet har vi vært vitne til at det som finnes av et eksisterende valgsystem, undermineres.

Problemene i Hongkong kan forstås som en forrykning av balansen i maktstrukturen der den utøvende makt dominerer, eksponert av et brutalisert politi som i utstrakt grad benytter vold langt utover det nødvendige, en regjering som ikke griper inn mot politivold men for eksempel innførte et forbud mot ansiktsmasker som ble dømt som grunnlovsstridig, og en lovgivende forsamling som i begrenset grad representerer folket. Jeg skrev om forvitring av et uavhengig rettsvesenet (den dømmende makt) i en tidligere artikkel i denne serien. Her vil jeg beskrive hvordan frie valg i Hongkong er under angrep fra pro-Beijingpartiene og et politisert rettsvesen.

Diskvalifikasjon av kandidater til valg

I forkant av valget til Hongkongs lovgivende forsamling (Legislative Council; LegCo) i 2016 innførte valgkommisjonen et krav om at alle kandidater måtte undertegne en erklæring om at Hongkong er en uadskillelig del av Kina. Menneskerettighetsgrupper reagerte mot det de mente var innføring av politisk sensur. En del kandidater til valget ville ikke signere et slikt dokument, og seks kandidater ble da nektet å stille til valg. Særlig hardt rammet ble Hong Kong National Party som hadde som mål å etablere et selvstendig Hongkong. Dette partiet ble, som det første, forbudt av Hongkongs myndigheter i 2018.

Kravet om uavhengighet fra Kina har ikke stått sterkt i Hongkong. Heller ikke i demokratibevegelsen i dag er dette ansett for å være et prioritert saksfelt. Begrunnelsen for å innføre den omtalte erklæringen i 2016 var at alle representanter i LegCo må avlegge en ed om troskap til minigrunnloven Basic Law, og at Hongkong etter denne er en del av Kina. I forbindelse med suppleringsvalg til LegCo i 2018 ble flere kandidater som var tilhengere av autonomi, ikke uavhengighet, nektet å stille. Blant disse var Demosistos Agnes Chow Ting, som hadde frasagt seg sitt britiske stasborgerskap i forbindelse med sitt kandidatur til suppleringsvalget.

I høst ble det holdt lokalvalg i Hongkong. De lokale folkevalgte har begrenset makt i Hongkong, kanskje nettopp derfor er lokalvalg de eneste fullt ut frie valg som avvikles i Hongkong. Etter at protestbevegelsen har dominert gatebildet i sommer og i høst ønsket mange pro-demokrater å stille til valg. Lenge så det ut til at alle kandidater fikk lov til å stille. Men for den mest framtredende representanten, Joshua Wong, lot tillatelsen vente på seg. Byråkraten som skulle godkjenne hans kandidatur sykemeldte seg etter at nesten alle andre kandidater var godkjent. Til slutt nektet vikaren å godta Wongs kandidatur, begrunnet med hans arbeid for selvbestemmelse i Hongkong. Men Wongs parti, Demosistō, aksepterer Basic Law og ordningen med ett land, to systemer i 50 år etter 1997. De har imidlertid tatt til ordet for at det bør avholdes en folkeavstemning i Hongkong om uavhengighetsspørsmålet i forbindelse med utløpet av gyldighetsperioden for Basic Law i 2047. Diskvalifiseringen av Wong kan vanskelig tolkes som noe annet enn en politisk styrt utestengelse.

Diskvalifikasjon av folkevalgte

Diskvalifikasjon er et virkemiddel som ikke bare har vært benyttet mot pro-demokrater som ønsker å stille til valg, men også mot deres valgte representanter. Dette skjedde etter valget til LegCo i 2016, i forbindelse med edsavleggelser.

Ved flere tidligere anledninger hadde pro-demokrater benyttet anledningen til å avvike fra den foreskrevne teksten under edsavleggelsen. Første gang dette skjedde, var i 2004 da «longhair» Leung Kwok-hung la til «Lenge leve demokratiet! Lenge leve folket!» til slutt i sin edsavleggelse. Leung har fortsatt denne praksisen ved senere edsavleggelser. Etter valget i 2012 hostet en av representantene vekk en del av ordene i eden, og dette ble ikke godkjent. Representanten fikk lov å avlegge eden på nytt, da la han til «Ned med Hongkongs kommuniststyre! Ned med Leung Chun-ying!» (sistnevne var den daværende lederen av Hongkongs regjering). Denne edsavleggelsen ble godkjent.

Ved edsavleggelser etter LegCo-valget i 2016 gjorde mange av pro-demokratene endringer i forbindelse med edsavleggelse og flere av disse ble ikke godkjent. Da neste møte i LegCo ble avholdt, valgte pro-Beijinglovvgiverne å forlate LegCo etter at to av de valgte hadde avlagt eden på nytt. Dermed måtte møtet avsluttes i henhold til LegCos reglement. Sakene om diskvalifikasjon grunnet underkjente edsavleggelser ble sendt til rettsvesenet, men før behandlingen der valgte den stående kommittéen i Folkekongressen i Kina å komme med en tolkning av artikkel 104 i Basic Law, som ble referert til under saksgangen.

Enden på historien ble at seks pro-demokrater ble diskvalifisert fra LegCo. Dette til tross for at (1) dette var et brudd med en tradisjon med en ny edsavleggelse om påkrevet, uten at noen lov var endret i mellomtiden; (2) lovtolkningen fra den stående kommittéen i Beijing ble gitt tilbakevirknede kraft; og (3) pro-Beijing lovgivernes utmarsj vitnet om et ønske å ikke respektere Hongkong-borgernes valg.

Avvikling av valgmøter og arrestasjoner

I forkant av lokalvalget i år inntraff en god del hendelser som ikke har mye med normale demokratiske valg å gjøre. Om lag 100 av pro-demokratenes kandidater søkte politiet om å få avholde valgmøter i Victoria Park den 2. november. Politiet valgte å avslå søknaden. Pro-demokratene svarte med at de uansett ville gjennomføre valgmøtene, gitt gjeldende vedtekter for valg i Hongkong. Rett etter at evenementet begynte i Victoria Park grep politiet inn og stoppet møtene med bruk av fysisk makt, tåregass, pepperspray og vannkanoner. Minst tre av kandidatene som ønsket å avholde møter ble anholdt av politiet, og siktet for å ha organisert ulovlige folkeansamlinger. Én av de tre måtte legges inn på sykehus grunnet målrettet bruk av pepperspray mot ansiktet fra en politimann. Som ved flere tidligere anledninger i høst førte forbudet mot fredelige møter til trefninger mellom demonstranter og politi utover kvelden.

Å nekte kandidater å avholde valgmøter i frie samfunn er i seg selv uhørt. Å løse opp valgmøter med makt uten at det foreligger noen ordensforstyrrelse, samt å gå til pågripelse av kandidater som ønsker å gjøre tjeneste for folket, er eksempler på hvor langt forvitringen av rettigheter i forbindelse med valg er kommet i Hongkong.

Flere av pro-demokratenes kandidater ble angrepet fysisk i forkant av valget. To eksempler er Stanley Ho Wei-hong som fikk bruddskader i hendene og hodeskader, mens en annen kandidat, Andrew Chiu, mistet et øre etter å ha blitt angrepet av en mann med kniv. Også en framtredende pro-Beijing kandidat, Junius Ho, ble brakt til sykehus med skade i brystet etter et angrep.

Avslutningsvis kan det legges til at lokalvalget ble gjennomført i forholdsvis fredelige former, men ikke alt fulgte prosedyrer slik vi kjenner dem fra demokratiske valg. På forhånd var det annonsert at opprørspoliti ville være til stedet ved valglokaler. Gitt alt som har skjedd i forkant av valget kunne dette ses på som forsøk på å skremme bort pro-demokratiske velgere. Men politiet valgte å holde en forholdsvis lav profil på valgdagen Det foreligger også spredte rapporter om bestikkelser under valget. Enkelte pro-Beijingkandidater tilbød transport av velgere til valglokaler i busser med reklame for sitt kandidatur, og det ble gitt oppfordring til å stemme for et bestemt parti over høyttaler.

Valgdeltakelsen knuste alle rekorder, og pro-demokratene kunne feire en valgskredseier etter at stemmene var talt opp.

Et utvalg artikler fra Basic Law om valg i Hongkong

Artikkel 45:

The Chief Executive of the Hong Kong SAR shall be selected
by election or through consultations held locally and be
appointed by the Central People’s Government. The method for
selecting the Chief Executive shall be [...] in accordance
with the principle of gradual and orderly progress. The
ultimate aim is the selection of the Chief Executive by
universal suffrage

Artikkel 66:

The Legislative Council (LegCo) of the Hong Kong SAR shall be
the legislature

Artikkel 67:

The LegCo of the Hong Kong SAR shall be composed of Chinese
citizens who are permanent residents [...] However, permanent
residents of the Region who are not of Chinese nationality
[...] may also be elected members of the LegCo [...], provided
that the proportion of such members does not exceed 20 percent

Artikkel 68:

The LegCo of the Hong Kong SAR shall be constituted by
election. The method for forming the LegCo shall be [...]
in accordance with the principle of gradual and orderly
progress. The ultimate aim is the election of all the
members of the Legislative Council by universal suffrage.

Publisert av melsomblogg

Jeg skriver om ting jeg ser og hører, som andre også ser og hører. Som regel vet jeg i utgangspunktet ikke mer om temaene enn hvem som helst. Men jeg prøver å gjøre en innsats for å se forbi den første innskytelsen -men anstrengelsen vil nok være suboptimal fra tid til annen.

3 kommentarer om “Forvitring av rettigheter i Hongkong, del 4 av 4: Valg

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: