Valget til Hongkongs lovgivende forsamling – del 1

I en artikkelserie kommer jeg til å sette søkelys på valget til Hongkongs Legislative Council (LegCo), som skal avvikles 6. september. I denne første delen vil valgordningen bli forklart, og forberedelsene fram til og med perioden med godkjenning av kandidater vil bli omtalt. Denne godkjenningen og andre sider ved valget kan bli gjenstand for manipulasjon fra myndighetenes side.

Sammensetningen av LegCo

Etter at britene overlot Hongkong til Kina var det først 60 representanter i LegCo. Forsamlingen ble utvidet til 70 representanter i forbindelse med valget i 2012. Det er bare halvparten av representantene som velges direkte gjennom alminnelig stemmerett i tradisjonelle geografiske valgkretser (geographical constituencies; GCs), mens de resterende representantene kommer fra såkalte funksjonelle kretser (functional constituencies; FCs). Denne siste samlingen av valgkretser utgjøres av ulike grener av samfunnet, slik at det velges for eksempel én representant fra turistindustrien, én fra tekstilindustrien, én fra helsevesenet osv.

I følge artikkel 68 i Basic Law er målet med Hongkongs styreform at alle representantene skal velges med alminnelig stemmerett. Da LegCo ble utvidet med 10 representanter i 2012, ble de fem nye FCs gjort til såkalte super seats, der velgere som ikke kan stemme i andre FCs får delta. Dette betyr at det er demokratisk valg av 35 representanter, og tilnærmet demokratiske valg av ytterligere 5 representanter.

Likevel har skjevrepresentasjonen i valget av FC-representanter gjort at de Beijing-tro har hatt grep om makten i LegCo i hele perioden siden 1998.

Resultatet i 2016

Valgresultatet i 2016 illustrerer betydningen av de 30 udemokratisk valgte FC-representantene godt. I 2016 avla 2.2 millioner velgere stemmer. Opposisjonen fikk en oppslutning på 55%, mens pro-Beijingpartier fikk 40% av stemmene. Likevel ble resultatet at pro-Beijingleiren ble sittende med 40 av 70 representanter (57%) i LegCo, grunnet resultatet av valget av FCs. Også i FC-representasjonen er skjev; mens pro-Beijingpartiene fikk 22 representanter valgt i FCer med 53.000 velgere (2.4% av de som avla stemme), fikk opposisjonen 7 representanter valgt i FCer med 99.000 velgere.

Valgordning i geographical constituencies

Hongkong er delt inn i fem geografiske valgkretser, med fordeling av representanter som følger befolkningstallet i de ulike kretsene. For å beregne mandatfordelingen benyttes en enkel heltall/rest-metode (Hare quota): La oss si at det er avlagt 100.000 stemmer i en krets med 5 mandater, fordelt mellom partiene A (48.000), B (34.000) og C (18.000). Bak hvert mandat vil det da i snitt være 100.000/5 =20.000 stemmer. For å finne fordelingen deles partienes stemmetall på dette snittallet, og vi får da for A: 48.000/20.000 =2.4, B: 1.7, C: 0.9. Først strykes desimalene, slik at A får 2 mandater og B får 1 mandat. Det neste mandatet går til partiet med høyest rest, som her er C (0.9 mot hhv. 0.4 og 0.7 for A og B). Det siste mandatet går til partiet med nest høyest rest, altså B. Resultatet blir da 2 mandater til A og B, og 1 mandat til C.

Opposisjonens primærvalg

I Hongkong er partifloraen svært rik, spesielt på opposisjonssiden. Dette kan føre til at det blir en del stemmer på de minste partiene/listene som faller bort etter mandatberegningen (fem partier som alle får en brøk på 0.2 får neppe noen mandater, men slås de sammen, får de ett mandat). For å redusere slike problemer (“bortkastede stemmer”) arrangerte opposisjonen primærvalg 11.-12. juli, etter initiativ fra deres valgstrateg Benny Tai. På forhånd hadde de ulike valglistene forpliktet seg til ikke å stille i valget i september om de ikke nådde opp i primærvalget. Basert på resultatet av primærvalget vil opposisjonen stille lister som tar sikte på å vinne 25 eller 26 av de 35 GC-mandatene (der de altså fikk 20 mandater ved 2016-valget). Dette optimistiske målet har sin bakgrunn i opposisjonens suksess i fjorårets lokalvalg (men for en utenforstående som meg virker dette kanskje i overkant optimististisk).

Opposisjonens mål for valget omtales som “35+”, altså et flertall i LegCo. Da må opposisjonen trolig vinne mer enn 10 mandater fra FCs (hvor mange flere avhenger naturligvis av GC-resultatet).

Den svarte skyen på himmelen

Hongkong er ikke noen selvstendig nasjon, og dette gjør naturlig nok makten i LegCo mer begrenset enn i vanlige parlamenter. Men LegCo er ikke uten makt, blant annet må regjeringens budsjett godkjennes i LegCo. Dersom opposisjonen har flertall under budsjettbehandlingen kan man blant annet regne med at bevilgningen til Hongkongpolitiet blir en svært het potet.

Det er et stort spørsmål om regjeringen, som i de siste månedene har agert som Beijings lydige tjenere, i det hele tatt vil akseptere en situasjon der opposisjonen har, eller kan få, flertall i LegCo. Allerede rett etter opposisjonens store seier ved lokalvalget i fjor signaliserte Beijing at de ville innføre en sikkerhetslov i Hongkong for å undertrykke folkets stemme. En slik lovgivning ble skissert i Kinas Folkekongress i mai, og vedtatt av den stående komitéen, og promulgert i Hongkong, 30. juni. Før opposisjonens primærvalg uttalte Hongkongs konstitusjonsminister Erick Tsang at primærvalget kunne være et brudd på sikkerhetsloven. Hongkongs leder Carrie Lam kom med en liknende uttalelse i etterkant av primærvalget. Begrunnelsen er at opposisjonen har til hensikt å stemme mot regjeringens forslag og budsjett, og dermed “undergrave” styret, noe som kan gi mange års fengselsstraff nå som det kinesiske diktaturet styrer Hongkong som en hvilkensomhelst by i Kina. Uttalelsene fra Lam og Tsang er tydelige manifesteringer av forræderiet fra Hongkongs regjering mot byens befolkning og løftet om “Ett land, to systemer” i en FN-registrert internasjonal avtale.

Det er flere måter Hongkongregjeringen kan komme til å manipulere valgresultatet på. Det er ingen tradisjon for valgfusk i Hongkong så langt jeg kjenner til, og dette er kanskje det minst sannsynlige veivalget blant mulighetene. Mye mer sannsynlig er det at regjeringen vil sørge for at opposisjonskandidater blir nektet å stille til valg, eller at valgte representanter blir diskvalifisert fra å sitte i LegCo i etterkant av valget. Etter valget i 2016 ble flere av opposisjonens kandidater diskvalifisert. Og vi kan få en indikasjon om hva som vil skje i forkant av valget om noen uker: Perioden for innsending av nominasjoner er 18.-31. juli, med påfølgende godkjenningsprosedyre i etterkant av denne perioden.

– – – – – – – – – –

Kilder til illustrasjoner (fra topp til bunn):
2x en.wikipedia.org/wiki/2016_Hong_Kong_legislative_election
hongkongfp.com/2020/06/10/hong-kong-pro-democracy-activists-to-hold-primaries-ahead-of-legislative-elections/

Publisert av melsomblogg

Jeg skriver om ting jeg ser og hører, som andre også ser og hører. Som regel vet jeg i utgangspunktet ikke mer om temaene enn hvem som helst. Men jeg prøver å gjøre en innsats for å se forbi den første innskytelsen -men anstrengelsen vil nok være suboptimal fra tid til annen.

3 kommentarer om “Valget til Hongkongs lovgivende forsamling – del 1

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: