Fagbevegelsen i Hongkong

Da han ankom Hongkong onsdag 5. februar ble den amerikanske reporteren Michael Yon anholdt av immmigrasjonsmyndighetene på flyplassen. Nok et overgrep mot pressefriheten i Hongkong var et faktum. Yon, som tidligere har sanntidsstrømmet fra protester og demonstrasjoner i Hongkong i tospann med videografen Eric Fok, har lang erfaring med å dekke samfunn som er i omveltning verden over. Under sin tjeneste i USAs spesialstyrker studerte han Polen, der de første sprekkene i østblokken kom med protestene som var ledet av fagforeningen Solidaritet. Yon har sammenliknet besluttsomheten i protestene i Polen og Hongkong [v], og mener det er mange fellestrekk, inkludert potensielle geopolitiske konsekvenser. I denne artikkelen skriver jeg om hvilken rolle fagforeningene har i protestene i Hongkong, med fokus på perioden fra sommeren 2019, fram til den pågående virusepidemien, og videre framover mot valget i september.

Retten til å danne fagforeninger, og streikeretten, er sikret gjennom artikkel 27 i byens Basic Law:

Hong Kong residents shall have [...] the right and freedom
to form and join trade unions, and to strike.

Hongkongs lederløse protestbevegelse har holdt ut i snart åtte måneder på grunn av, ikke til tross for, sin manglende sentrale organisering: paraplybevegelsen i 2014 ble slått ned etter 79 dager da dens ledere ble arrestert. Så langt har strategien med å avskaffe lederfunksjoner i 2019/2020 vært vellykket. Likevel ser vi at protestene nå søker røtter i samfunnet i Hongkong, og da kan mer formell organisering være til nytte. Dette kom tydelig til uttrykk ved lokalvalget i 2019, da partiene som støtter protestene sikret seg 81% av representantene i et valg med rekordstort frammøte. Et nytt initiativ med en grunnleggende lik idé om å infiltrere samfunnsfunksjoner, er oppfordringen om å danne nye fagforeninger og bli med i disse. Hongkongs protestbevegelse har tilpasset seg virkeligheten: de vil ikke kunne vinne gjennom ett slag, men gjennom en varig kamp der stadig nye virkemidler blir tatt i bruk.

Fagforeninger har tradisjonelt ikke stått særlig sterkt i Hongkong, av byens 7.5 millioner innbyggere er under 10% medlemmer av en fagforening. Men i forbindelse med de pågående protestene er det altså nå stor aktivitet for å øke fagforeningenes medlemstall. Under følger først en kort beskrivelse av dagens hovedsammenslutninger av fagforeninger og deres makt gjennom representasjon i den lovgivende forsamlingen Legislative Council (LegCo). Deretter følger en beskrivelse av fagforeningenes rolle i protestbevegelsen.

Hongkong er et av landene i den industrialiserte verden med høyest GINI-koeffisient. FN-versjonen av GINI, med R/P 10%-verdier (midlere inntekt til de 10% rikeste delt på inntekten til de 10% fattigste), var 17.8 for Hongkong i 2009. Tilsvarende verdi for Norge var 6.1. Det er nærliggende å tolke dette slik at liten fagforeningsmakt har gitt mulighet for stor økonomisk ulikhet blant Hongkongs innbyggere.

Hovedsammenslutninger og representasjon i LegCo

De fleste av de ulike fagforeningene i Hongkong er organisert som medlemmer i en av tre hovedsammenslutninger:

  • Hong Kong Federation of Trade Unions (FTU; >410.000 medlemmer; pro-Beijing)
  • Hong Kong Confederation of Trade Unions (CTU; 160.000 medlemmer; pan-demokratisk)
  • Federation of Hong Kong and Kowloon Labour Unions (FLU; 60.000 medlemmer; pro-Beijing)

Dermed er det til sammen noe over 600.000 fagorganiserte i Hongkong (medlemstall er hentet fra Wikipedia primo februar 2020). Til sammenlikning er omtrent 1.7 millioner organiserte i Norge, av en befolkning på 5.3 millioner.

En av de såkalt funksjonelle valgkretsene til LegCo er satt av til representasjon av fagforeninger, fra kretsen velges det tre representanter. Ved valget i 2016 gjenvant pro-Beijingleiren alle tre mandatene som de også hadde etter valget i 2012 (to til FTU og en til FLU). De to pro-Beijingsammenslutningene stilte også med lister til de geografiske valgdistriktene, der vant FTU tre representanter med 7.8% av stemmene, mens FLU ikke vant noen.

CTU har altså ingen direkte representasjon i LegCo, men det pan-demokratiske, sosialdemokratiske Labour Party som har sitt utspring i CTU, fikk én representant i 2016-valget.

Fagforeninger og protestbevegelsen i Hongkong

I Norge hadde knapt fyrverkitåken lettet før Hongkongs protestbevegelse innledet 2020 med en massedemonstrasjon 1. januar. Et av initiativene som fikk oppmerksomhet under demonstrasjonen var oppfordringen om å danne nye fagforeninger, og bli med i disse. Dette initiativet har vært virksomt i noe tid allerede, i følge CTU er det dannet 40-50 nye fagforeninger i de siste månedene.

Det er en rik bukett med foreninger som dannes nå, noen utvalgte eksempler: Hong Kong Financial Industry Employees General Union (HKFU), Hong Kong Information Technology Workers’ Union (HKITWU), Hong Kong Construction and Engineering Employees General Union (HKCEU [kinesisk skrift]). Fagforeningene har mange utfordringer å ta fatt på; to temaer som særlig utpeker seg er de store økonomiske ulikhetene i Hongkong, og det mangelfulle demokratiet med et styre som i liten grad hører på sin egen befolkning, men i stor grad fungerer som Beijings forlengede, autoritære arm.

Noen av de nye fagforeningene har fått svært stor oppmerksomhet de siste dagene, i forbindelse med det et stort flertall i Hongkong ser på som en anemisk respons til trusselen om spredning av Wuhan-viruset. De siste dagene i januar 2020 truet flere fagforeninger om å gå til streik hvis ikke Carrie Lam og ledelsen innførte langt strengere tiltak på grenseoverganger for å bedre ruste Hongkong mot virusspredningen. Streiketruslene kom fra noen av de nye fagforeningene, innenfor helsesektoren gjennom Hospital Authority Employees Alliance (HAEA), og innenfor transportsektoren ved Railway Power. Kravene ble bare delvis møtekommet, og mandag 3. februar var streiken et faktum. Hør HAEA-leder Winnie Yu fortellle seg om sitt engasjement for denne saken [v].

Streiken, som er inne i en opptrappingsfase, har støtte fra et flertall av befolkningen i Hongkong, noe som er oppsiktsvekkende nå som behovet for et fungerende helsevesen er større enn på lenge. Dette kan ikke forstår på annen måte enn at Hongkongs befolkning er rasende på hvordan byens styre håndterer situasjonen. HAEA har fem krav: (1) steng grensene, (2) sørg for tilstrekkelig tilgang på ansiktsmasker, (3) sørg for egnede isolasjonsposter og utsett ikke-kritisk helsehjelp, (4) sørg for tilstrekkelige ordninger for helsepersonell som behandler syke, (5) garantér at ingen blir straffet i ettertid. I en intern e-post har sykehusledelsen (Hospital Authority) gitt beskjed om at de ikke samtykker til streiken, og presisert at streikedeltakelse kun kan skje i henhold til lovgivningen. HAEA har i samråd med sine advokater avvist sykehusledelsens framstilling, og viser til at dette er en sektorstreik (industry strike) som de hevder ikke krever forutgående forhandlinger. Torsdag 6. februar møttes HAEA og sykehusledelsen for samtaler om arbeidsforhold for helsepersonell. Sykehusledelsen var fornøyd med møtet, mens fagforeningens representanter var skuffet over mangelen på konkrete løfter. Noe av de streikende var tilbake på jobb torsdag kveld for å pleie spedbarn, og fagforeningen avsluttet streiken dagen etterpå i henhold til resultatet av en ny avstemning.

Flyvertinnen Rebecca Sy i var fagforeningsrepresentant for kabinpersonale i Hongkongs flyselskap Cathay Pacific. Hun ble sagt opp i august 2019, med begrunnelsen at hun hadde støttet protestbevegelsen på sin private Facebookside (hun hadde bare delt postene med sine venner). Cathay nektet for at oppsigelsen var knyttet til hennes arbeid som fagforeningsrepresentant, for dermed å unngå å måtte forholde seg til Basic Law artikkel 27. Sammen med Sy ble minst 20 andre ansatte sagt opp av Cathay. Som flyselskap med base i Hongkong vil reiselivskrisen som følger av Wuhan-virusepidemien kunne ramme Cathay Pacific ganske hardt økonomisk. Cathay har derfor bedt de ansatte om å ta tre uker fri uten betaling, en oppfordring som ikke blir tatt særlig godt i mot grunnet bakteppet med provoserende oppsigelser. Medlemmene i fagforeningen Hong Kong Dragon Airlines Flight Attendants’ Association (FAA), der Sy har fortsatt sitt arbeid, vedtok lørdag 8. februar med et stort flertall en oppfordring om at Cathay skal suspendere alle flyvninger til fastlands-Kina under det pågående virusepidemiutbruddet, med en mulig kommende streik om selskapet ikke reagerer.

Cathay Pacific, som ved nær sagt hver eneste flyvning krysser fastlands-Kina, er spesielt utsatt for trusler fra Beijing. Dette står i kontrast til de fleste arbeidsplasser i Hongkong, derfor kan vi ha et håp om at liknende overtramp som oppsigelsene sist sommer ikke vil ramme knoppskytingen i Hongkongs fagbevegelse.

[v]: link til video fra YouTube

– – – – – – – – – –

Kilder til illustrasjoner: (fra topp til bunn)
upload.wikimedia.org/wikipedia/en/f/fa/Logo_of_the_Hong_Kong_Federation_of_Trade_Unions.svg
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3f/HKCTU_Logo.svg
hongkongfp.com/2020/01/01/resist-tyranny-join-union-huge-turnout-hongkongers-hit-streets-new-years-day-protest/
reuters.com/article/us-china-health-hongkong-fatality/hong-kong-reports-first-coronavirus-death-as-hospital-workers-escalate-strike-idUSKBN1ZY08D

Publisert av melsomblogg

Jeg skriver om ting jeg ser og hører, som andre også ser og hører. Som regel vet jeg i utgangspunktet ikke mer om temaene enn hvem som helst. Men jeg prøver å gjøre en innsats for å se forbi den første innskytelsen -men anstrengelsen vil nok være suboptimal fra tid til annen.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: