Pandemien koker i Hongkong

I de siste to månedene har pandemien truffet Hongkong med voldsom kraft. Dødstallene er høye, over 8000 når dette skrives. Det er dobbelt så mange som i Norge, justert for folketallet. Og det er samfunnets eldste som er hardest rammet. 

SARS i Hongkong

I februar 2003 kom en sykehusansatt fra Guangdong til Hongkong som gjest i et bryllup. Men han hadde med seg mer enn en gave til brudeparet, han bar på SARS-viruset. Viruset spredte seg gjennom ventilasjonsanlegget i hotellet han bodde på i Hongkong, 23 av hotellets gjester ble smittet, og situasjonen blir omtalt som en super-sprederhendelse.

SARS var et svært dødelig virus, i Hongkong døde 17% av de som testet positivt. Til sammen var det 299 personer som døde i Hongkong. I forhold til innbyggertall var det ingen andre steder i verden som ble like hardt rammet.

Situasjonen tidlig i pandemien

Spredningen av Covid-19 fra Wuhan i januar og februar 2020 utløste det som verdens helseorganisasjon etterhvert erklærte som en pandemi. I Hongkong, mer enn noe annet sted, bar innbyggerne med seg minnene fra SARS-epidemien i 2003. Gjennom rutiner for spriting og håndvask, bruk av munnbind osv. var smittesituasjonen i stor grad under kontroll våren 2020.

På et tidlig stadium var svært mange i Hongkong misfornøyd med myndighetenes håndtering av situasjonen. Dette dreide seg om ulike ting, men viktigst var den manglende viljen til å regulere trafikk over grensene. Det mest groteske eksempelet var kanskje myndighetenes bompengefritak fram til 2. februar ved en av grensepasseringene, som oppmuntret til økt trafikk.

Et av mange gledelige utviklingstrekk ved Hongkongs protestbevegelse i 2019 var en betydelig økt oppmerksomhet om fagforeningers rolle. Det ble stiftet mange nye uavhengige fagforeninger med røtter i byens demokratibevegelse. En av dem, Hospital Authority Employees Alliance (HAEA), så seg nødt til å gå til streik for å presse byregjeringen til strengere innreisekontroll. Kravet ble delvis innfridd da de fleste av grenseovergangene ble stengt kort tid etterpå.

Maya Wang fra Human Rights Watch (HRW) sitt Kina-avsnitt uttrykket det slik: It was Hong Kong people who swung into collective action – a muscle memory of widespread solidarity forged through the 2019 protests as well as the previous experience with SARS. They mounted a dynamic citizen-led pandemic response including widespread masking, even though the authorities discouraged it.

10. april 2020 fikk Norge sitt pandemidødsfall nummer 100. Samme dag hadde Hongkongs innbyggere klart å holde dødstallet nede i 4.

Lenge klarer Hongkong å ri av stormen

12. september 2021 fikk Hongkong sitt 213. Covid 19-dødsfall. Dødsfall 214 kom ikke før 9. februar. På samme tid tok utviklingen i mange andre land en dyster vending. I denne femmånedersperioden gikk Norge fra ca. 850 døde til om lag 1600 døde. 

Omikron sender Hongkongs helsevesen i knestående

Med omikron-varianten er situasjonen snudd fullstendig på hodet i Hongkong. Spredningen har vært eksplosiv, sykehusene overfylte av pasienter og dødstallene har gått i været. Figuren til høyre viser utviklingen i februar og mars.

Hongkongadministrasjonen har vært i villrede, og har ikke maktet å treffe langsiktige mottiltak. Et illustrerende eksempel er annonseringen 22. februar om at byens innbyggere skulle massetestes i løpet av en uke i mars. Men 9. mars uttalte administrasjonens leder Carrie Lam at det likevel ikke forelå noen konkrete planer for massetesting. Senere i mars ble det så bestemt at offentlige strender skulle stenges, uten at det forelå noe faglig grunnlag for at dette var et virkningsfullt tiltak.

Et annet eksempel på en hendelse som var særdeles uegnet til å bygge tillit, var byens ledelses avgjørelse 11. februar om å nekte sykehusene å offentliggjøre statistikk over ulike vaksiners effektivitet mot omikron.

Som nesten alt annet nå er også helsepolitikken i Hongkong styrt fra Beijing. Da smittesituasjonen eskalerte kraftig tidlig i mars, forlangte helsemyndighetene i fastlands-Kina at Hongkong måtte videreføre “en dynamisk nullsmittestrategi”. Representanter for byens helsevesen reagerte kraftig: Dette pålegget var ensbetydende med å sette politikk foran hensynet til befolkningens helse.

I Hongkong tilbys vaksiner fra to produsenter, Kinas egen Sinovac (også kalt CoronaVac) og BioNTechs mRNA-vaksine (tilsvarer Pfizer i Norge). Vaksinasjonsdekningen har vært moderat, men mange har vaksinert seg under den pågående “femte smittebølgen” (se figur til venstre, gjelder kun dose 2-vaksinering). De to produsentene har omlag samme dekningsgrad.

Tidlig i april kom dødsfall nummer 8000. Justert for folketall tilsvarer dette godt over 5500 dødsfall for et folketall lik Norges. Av de 8000 kom altså nesten 7800 dødsfall i løpet av en tomånedersperiode (se artikkelens hovedillustrasjon).

Det er særlig blant byens eldre og uvaksinerte at mange nå mister sine liv til pandemien. I sin frykt for å falle i unåde i Beijing, påstår Hongkongmyndighetene at Sinovac og BioNTech er likeverdige. Det er utvilsomt slik at begge vaksinene gir en beskyttelse som uvaksinerte ikke har. Men statistikken viser faktisk at for de over 80 år, er BioNTech nesten dobbelt så effektiv som Sinovac (se figur til høyre). En studie av virkningen etter boosterdose bekrefter disse tallene.

4. april sank det daglige dødstallet i Hongkong for første gang etter smitteoppblomstringen til under 100. Vi får håpe at byen har vært gjennom den verste fasen nå. Likevel vil nok frivillige organisasjoner ha nok å gjøre for å hjelpe byens svakerestilte en stund framover. Hongkong Free Press har samlet en oversikt over en del organisasjoner som tar imot donasjoner fra de som vil hjelpe.

Hongkong legger vekk vitenskap

Den kontinuerlige transformasjonen av Hongkong til å bli som en hvilken som helst by i Kina, har også kommet til uttrykk innen behandlingen av Covid-19-syke. Byens leder Carrie Lam bidrar nå i markedsføringen av medisinen Lianhua Qingwen til behandling av de som har fått sykdommen. Lianhua Qingwen er en såkalt tradisjonell kinesisk medisin som ikke har noen påviselig årsak-virkning sammenheng for kurering. En generell vurdering av tradisjonell kinesisk medisin er gjengitt på Wikipedia:
It has been described as «fraught with pseudoscience», and the majority of its treatments as having no logical mechanism of action.

I Singapore, med et betydelig innslag av etniske kinesere, advarer helsemyndighetene mot bruk av Lianhua Qingwen til behandling av Covid-19-syke.

Virkninger av omveltningene i Hongkong

Et enormt tillitsbrudd mellom befolkningen og ledelsen i Hongkong var et faktum da ledelsen lot Beijing innføre en nasjonal sikkerhetslov under pandemien (30. juni 2020), noe som i praksis har fratatt borgerne sine sivile og politiske rettigheter, og sendt folkevalgte i fengsel og i eksil. Dialogen og samvirket mellom ulike grupper i samfunnet som var så viktig i den innledende fasen, er fundamentalt ødelagt.

Opposisjonspressen er forbudt, demokratisk innstilte politikere er fengslet og journalister som våger å stille kritiske spørsmål blir hundset av pro-Beijingpressen. I sin vurdering peker HRWs Maya Wang på at “vaktbikkjene” i Hongkong nå er borte, og at befolkningen er preget av en tiltagende apati ettersom stadig mer makt er blitt fratatt byens innbyggere.

Winnie Yu ledet fagforeningen HAEA som streiket for grensebeskyttelse i februar 2020. Hun ble en populær person i Hongkongsamfunnet, og stilte som kandidat ved opposisjonens primærvalg i juli samme år. På grunn av sitt samfunnsengasjement ble hun fengslet i januar 2021. Hun ble etter hvert løslatt mot kausjon, men ble så varetektsfengslet på nytt da hun i vinter kritiserte myndighetenes håndtering av pandemien i sosiale medier. Saken illustrerer svært godt den tragiske utviklingen i Hongkong under sikkerhetsloven, og hvordan det folkelige engasjementet for å begrense spredningen av viruset har mistet spillerom.

Hva med fastlands-Kina?

Er pandemiens utvikling i Hongkong et forvarsel for hva som vil skje i fastlands-Kina? Det er i det minste helt tydelig at omikron-varianten er blitt en enorm utfordring for Kinas nullsmittestrategi: Den ene mangemillionbyen etter den andre har gått til nedstengning.

Det er ulikheter mellom Hongkong og fastlands-Kina som kan gjøre at erfaringene fra Hongkong ikke er direkte overførbare. Kina har ikke gått gjennom en samfunnsomveltning de to siste årene som i Hongkong. Tiltakene som settes inn i fastlands-Kina er mer inngripende enn i Hongkong. Tall fra Our World in Data viser at med 86% fullvaksinerte i fastlands-Kina er vaksinasjonsraten høyere enn Hongkongs 78%.Likevel er det altså tvil om vaksinene som tilbys i fastlands-Kina er like effektive som alternativene vi kjenner: Utenfor Hongkong er det ingen i Kina som får en mRNA-vaksine. Skaleres Hongkongs dødstall opp til Kinas innbyggertall, risikerer vi at en million kinesere kan miste livet. Men dette er selvsagt svært spekulativt, gitt de omtalte kontrastene.

– – – – – – – – – –

Figurkilder, øverst til nederst:
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/china-hong-kong-sar/
https://hongkongfp.com/2022/03/02/explainer-understanding-the-hong-kong-govts-covid-19-data-and-the-big-jump-in-daily-cases/
https://hongkongfp.com/2022/03/27/covid-19-8-charts-show-how-hong-kong-is-coping-with-its-worst-outbreak-yet/
https://hongkongfp.com/2022/03/22/covid-19-govt-defends-efficacy-of-china-made-sinovac-jab-following-report-about-death-rate/

Publisert av melsomblogg

Jeg skriver om ting jeg ser og hører, som andre også ser og hører. Som regel vet jeg i utgangspunktet ikke mer om temaene enn hvem som helst. Men jeg prøver å gjøre en innsats for å se forbi den første innskytelsen -men anstrengelsen vil nok være suboptimal fra tid til annen.

2 kommentarer om “Pandemien koker i Hongkong

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: