Forhandlingene om en frihandelsavtale med Kina – oppfølging

Hongkongkomiteen i Norge
Den norske Tibet-komité
Den Norske Uighurkomiteen

undefinedInnledningsvis vil vi takke Nærings- og Fiskeridepartementet (NFD) for 9. juni å ha svart på vårt åpne brev av 10. mai. Svaret tilkjennegir at vårt brev er blitt behandlet som et seriøst innspill i forbindelse med de pågående forhandlingene om en frihandelsavtale mellom Norge og Kina. Vi er heldige som bor i et land der myndighetene tar bekymringer fra organisasjoner som våre på alvor.

Grunnen til oppfølgingen her er at vi savner konkrete beskrivelser av hvordan departementet håndterer våre bekymringer. Vi forstår at forhandlingene er pågående, og at det da kan være vanskelig å være konkret i alle svar nå, men naturligvis må konkrete hensyn være de mest tungtveiende i forhandlingene. Vi velger derfor å formulere denne oppfølgingen i form av fem konkrete spørsmål. Det må være i Norges interesse at det utarbeides en avtale der utfordringene vi tar opp har fått tilfredsstillende løsninger. Vi ser ingen grunn til at Norge vil være tjent med en avtale der menneskerettigheter underordnes økonomisk fortjeneste, eller at vår uavhengighet kan trues.

 1. Vil Norge akseptere at en frihandelsavtale sikres av etablerte tvisteløsningsmekanismer som Kina ikke bryter i samkvem med andre land?

  Bakgrunn: I svaret fra NFD får vi vite at Norge ønsker å få inn at partene forplikter seg til å benytte internasjonal voldgift for å løse eventuelle tvister. Voldgift som en mekanisme for å ivareta tydelige regler er bare troverdig dersom begge parter har vist at de aksepterer denne formen for tvisteløsning. Derfor må Kina etter vårt syn først etterleve beslutningen fra voldgiftsdomstolen i Haag om krenkelse av filippinsk suverenitet (https://www.aftenposten.no/verden/i/GPrBB/internasjonal-dom-kina-har-krenket-filippinsk-suverenitet?) før en slik tvisteløsning kan tillegges vekt av betydning.

 2. Vil Norge insistere på at Kina overholder alle inngåtte avtaler der menneskerettigheter ivaretas?

  Bakgrunn: En forutsetning for et balansert forhold mellom parter som er så ulike som Norge og Kina, er at den sterke part over tid har vist at den etterlever eksisterende avtaler. Med (1) avvisningen av den britisk-kinesiske felleserklæringen om Hongkong, og (2) det åpenbare bruddet med ivaretakelse av menneskerettigheter gitt av Hongkongs Basic Law som vil bli resultatet av sikkerhetsloven fra Beijing, så er det åpenbart at Kina i de senere år ikke respekterer slike internasjonale avtaler. Etter vårt syn må Kina gjøre seg fortjent til nye internasjonale avtaler, inklusive frihandelsavtaler, ved først å etterleve avtalene landet allerede har inngått.

 3. Vil Norge kreve rett til uhindret og ikke-overvåket inspeksjon av arbeidsforholdene i kinesiske bedrifter som eksporterer varer til Norge etter at en frihandelsavtale trer i kraft?


  Bakgrunn: NFD hevder i sitt svar at næringsinteresser ikke står i motsetning til menneskerettigheter. Det er sikkert et mantra som gjentas hyppig i kretser der næringsinteresser tilsidesetter andre hensyn. For våre organisasjoner, med menneskerettigheter i sentrum, representerer et slikt syn en virkelighetsflukt. Vest i Kina, i Øst-Turkestan, har hundretusenvis av den muslimske befolkningen, trolig mer enn en million, blitt internert i konsentrasjonsleire for å formes til lydige arbeidere i den kinesiske industrien. Mange har blitt sendt vekk fra hjemprovinsen for å arbeide i kinesisk industri, under streng overvåkning og også nektet religionsutøvelse. Dette er en side av Kinas næringspolitikk som er intimt knyttet til Kinas forakt for menneskerettigheter. Norsk handelspolitikk kan ikke vende et blindt øye til denne situasjonen. En frihandelsavtale som ikke inneholder mekanismer som sikrer Norge en uavhengig kontroll av arbeidsforholdene i bedrifter som eksporterer til Norge vil etter vårt syn være et alvorlig brudd med en tradisjon der Norge verdsetter menneskerettigheter høyt. Det er også relevant for relasjonen mellom tvangsrekruttering til kinesisk industri og forakten for menneskerettigheter i Kina at uavhengige inspektører fra FN menneskerettighetsråd får uhindret tilgang til Øst-Turkestan i henhold til FN-vedtaket fra juli i fjor som Norge signerte. Også i Tibet, der ingen fra FNs Høykommisærer har kunnet observere hva som skjer siden 1998, er religiøs og kulturell forfølgelse utbredt.

 4. Vil Norge sørge for at en frihandelsavtale med Kina blir utformet slik at både Norge og Kina fra hvert sitt ståsted vil respektere at prisutdelinger til kinesiske dissidenter, eller møter med dem, ikke vil påvirke handel mellom de to landene?

  Bakgrunn: Kina reagerte kraftig, såvel innen diplomati som økonomi, da Liu Xiaobo fikk Nobels fredspris i 2010. Da Dalai Lama besøkte Norge i 2014 nektet representanter for regjeringen å møte ham. Kina har i mange år straffet land som tar imot Dalai Lama på høyeste nivå. Norge kan bare inngå en forpliktende avtale dersom risikoen for kinesisk gjengjeldelse ved prisutdelinger til, eller møte med, kinesiske dissidenter, elimineres.

 5. Vil Norge avvente utfallet og analysere prosessen i forbindelse med den pågående handelskonflikten mellom Australia og Kina?

  Bakgrunn: Australia er et av landene som allerede har en frihandelsavtale med Kina. Konflikten manifesterer seg for tiden med at Kina har innført en tollsats på 80% på import av australsk byggkorn, etter at Australia blant annet førte an blant land som krever en internasjonal granskning av pandemiens opprinnelse. Utfallet av denne handelskonflikten, og midlene som partene benytter for å løse uoverensstemmelsene, må få konsekvenser for utformingen av andre frihandelsavtaler der Kina er part.

Vårt syn er at Norge kun er tjent med en frihandelsavtale med Kina dersom alle våre fem spørsmål kan besvares med Ja. Vi oppfordrer NFD til å gå gjennom de fem spørsmålene, og vurdere om norske interesser med sikkerhet kan ivaretas dersom et eller flere av spørsmålene besvares med Nei eller sågar Vet ikke. Som en mikropartner i en avtale med Kina vil et stort handelsvolum gjøre norsk økonomi svært sårbar for trusler og konflikter. Derfor er et essensielt at vi må ha å gjøre med en partner som har demonstrert sin pålitelighet ved overholdelse av eksisterende internasjonale avtaler.

– – – – – – – – – –

Svar fra Nærings- og fiskeridepartementet

undefinedTil venstre framkommer svaret fra departementet. Vår vurdering er at byråkratiet ikke makter å ta inn over seg hvilken utfordring en bilateral avtale med Kina innebærer, Kinas historikk med flukt fra forpliktelser i forhold de dominerer tatt i betraktning. Vi vil derfor søke å kaste lys over det store feilgrepet vi mener at norske myndigheter kan være i ferd med å begå, i andre sammenhenger der vi slipper til.

Publisert av melsomblogg

Jeg skriver om ting jeg ser og hører, som andre også ser og hører. Som regel vet jeg i utgangspunktet ikke mer om temaene enn hvem som helst. Men jeg prøver å gjøre en innsats for å se forbi den første innskytelsen -men anstrengelsen vil nok være suboptimal fra tid til annen.

2 kommentarer om “Forhandlingene om en frihandelsavtale med Kina – oppfølging

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: