En fjær ble til fem høns

NRK er en dominerende aktør i media-Norge. I 2014 hadde 1751 journalister NRK som sin arbeidsgiver, mens VG og Aftenposten hadde henholsvis 264 og 206 journalister blant sine ansatte. Derfor er det av interesse å kikke NRK litt i kortene når det gjelder presentasjonen av nyheter på kanalens ulike plattformer. Erfaringen når det gjelder dekningen av protestene mot regjeringen i Hongkong er blandet. Som det vil framgå her, gir tidvis NRK tilbakemeldinger, og responderer til en viss grad på henvendelser. Men det er også rom for forbedringer, selv om NRK kanskje synes det stilles høye krav til korte nyhetsmeldinger under. Forbedringspotensialet vil bli best ivaretatt dersom NRK får en korrespondent med base i Hongkong, og denne oppfordringen går også til andre norske mediahus. Kinas betydning som økonomisk supermakt blir stadig større, og i Hongkong har vi det siste året vært vitne til diktaturets brutalitet i møte med frie mennesker. Alarmklokkene bør ringe i den frie verden, og NRK bør være på plass med førstehåndsdekning: dramatikken kan være et omen for nye konflikter og Hongkong kan derfor være den viktigste scenen for nye geopolitiske trusler.

I en tidlig morgenstund

Det er ikke alltid enkelt å få med seg alle detaljene i den snart årelange folkelige motstanden mot regjering og politi i Hongkong. Derfor kan selv trente journalister som skal dekke begivenheter verden rundt, fort komme til å snuble. Dette skjedde på nrk.no i morgentimene torsdag 30. april.

Med tidsstempel 05:10 ble denne korte meldingen om demonstrasjoner i Hongkong publisert. Lederen i Hongkongkomitéen og jeg var i kontakt, og vi reagerte begge på hva som sto der. Det som var særlig iøynefallende var avslutningen, “Demonstrantene ber om revolusjon og uavhengighet fra Kina.” Vi var klar over at det hadde vært flere ansamlinger på kjøpesentere under fellesmottoet sing with you de siste dagene (men ikke fredag). Der samles Hongkongere som synger en protestsang, oftest hymnen “Glory to Hong Kong”, og roper slagord. Men vi kjente oss absolutt ikke igjen i meldingens konklusjon, for i dag er det kun et lite mindretall som tar til orde for uavhengighet fra Kina.

Liberate Hong Kong, revolution of our time!

Et slagord som ofte blir brukt, er “Liberate Hong Kong, revolution of our time!”. Uttrykket ble introdusert i forbindelse med valget i 2016 til den lovgivende forsamlingen i Hongkong. Betydningen har vært i utvikling, og blant de mange demonstrantene i protestbevegelsen fra sist sommer er den vanlige oppfatningen at slagordet uttrykker en kamp for rettigheter og ikke uavhengighet eller en voldelig revolusjon. Rettighetene som demonstrantene krever er friheten som er lovet Hongkong gjennom ordningen ‘Ett land, to systemer’. I lovteksten som skal regulere systemet i Hongkong, Basic Law, er denne friheten omtalt som a high degree of autonomy. Krav om uavhengighet, som er mye mer enn autonomi, har derimot aldri vært akseptert av Kina, og som omtalt over har det for tiden kun støtte av et lite mindretall i Hongkong.

I dag bør derfor slagordet tolkes som en kortform av demokratibevegelsens fem krav, som blant annet dreier seg om allmenn stemmerett og gransking av politiet. Dette omtales som en revolusjon fordi Hongkongs regjering (1) motarbeider innføring av alminnelig stemmerett, som innbyggerne er forespeilet i Basic Law, og (2) nekter en granskning av politiet, som i løpet av det siste året har gått fra å være en ordensmakt til en organisasjon som lener seg på voldsbruk, tåregass, pepperspray, massearrestasjoner, skjellsordrop m.m. «Revolusjonen» er kravet om retrett fra myndighetenes side på disse punktene, og har altså fredelige mål som fokus, ikke en voldelig omveltning. Revolusjonen er demokratisk valg av ledelse og lovgivende forsamling i Hongkong, et uavhengig rettsvesen, ytrings-, presse- og organsiasjonsfrihet, rett til å demonstrere og andre friheter som følger av Basic Law, likt det vi tar som opplagt i Norge.

Til slutt her kan det nevnes at det er større støtte til at Hongkong skal få uavhengighet fra Kina etter 2047 når dagens ordning utløper. En meningsmåling fra 2016 viser at et stort flertall ønsker ordningen med ‘Ett land, to systemer’ videreført, mens omlag 17% mener tiden vil være moden for uavhengighet i 2047. Støtten til uavhengighet etter 2047 er betydelig større blant de unge.

Kommunikasjon med NRK-journalister 1/3

En viktig del av arbeidet i Hongkongkomitéen i Norge er å informere det norske publikum om situasjonen i Hongkong. På bakgrunn av feilene i den aktuelle nyhetsmeldingen som er forklart over, tok komitéleder seg bryet med å skrive en e-post til to NRK-journalister med detaljert forklaring på de ovennevnte forholdene, og tilbud om å svare på spørsmål de måtte ha.

Det kom raskt et hyggelig svar fra NRK. Men av svaret virket det som om journalisten ikke hadde forstått den nye informasjonen. Svaret ga inntrykk av at journalisten oppfattet sing with you som en protest som ikke støttet de fem kravene. Men dette er helt feil. Den nye versjonen av nyhetssaken skilte seg kun fra den opprinnelige ved henvisninger til plakater og nyhetsbyrået AP.

Kildehenvisningen viste seg å være nyttig, for et raskt søk på APs nettsider avslørte at det mest sannsynlig er denne saken det vises til. Her står det at de protesterende held up signs reading “Free Hong Kong, Revolution Now” and “Hong Kong Independence.” som nok var utsagnet NRK-journalisten hadde bitt seg merke i. Med i artikkelen var det en serie av ti fotografier, og på dem var det flere bannere med det første utsagnet, skrevet både på kinesisk og engelsk. Å finne plakater med uavhengighetskrav i bildeserien var ikke lett. Men med komitélederens røntgenblikk og kinesiskkunnskaper fant vi en slik plakat på ett av de ti fotoene. Denne plakaten, med hvit skrift på blå bakgrunn, er markert med en pil på gjengivelsen av fotoet her.

Kommunikasjon med NRK-journalister 2/3

I et nytt forsøk på å få NRK til å skrive en mer balansert nyhetssak tok komitéleder på nytt kontakt, og innledet med å påpeke at utsagnet om en demonstrasjon på fredag sannsynligvis er feil, det var nok onsdagens ansamling saken dreide seg om. Videre lød henvendelsen som følger:

    Var plakater som ba om uavhengighet representative? Vi har kun sett en liten plakat, mens det var større bannere med “Free Hong Kong, revolution of our time” og rop om dette. Dette siste slagordet er ikke i strid med de fem kravene, men en kortform av dem. Her viser ‘Free Hong Kong’ ikke til uavhengighet, det viser til en stor grad av autonomi som byen er lovet gjennom ordningen med ‘Ett land, to systemer’.
    Bra at dere dekker saken om Hong Kong uansett!

Denne tilbakemeldingen ble ikke fulgt opp fra NRKs side, og nyhetssaken ble ikke rettet.

Kommunikasjon med NRK-journalister 3/3

Dette er ikke første gang feilaktig informasjon om utviklingen i Hongkong i NRK er forsøkt korrigert. Den 4. september i fjor var det flere saker i NRK der slik informasjon enten var unøyaktig eller direkte gal. Dagen etterpå skrev Hongkongkomitéen til NRK om dette, og ba om at sakene ble korrigert. Et av eksemplene var nyhetssaken gjengitt med skjermdump her. Feilen som ble påpekt, er utsagnet om ‘utlevere borgere’. Lovforslaget åpnet for at hvem som helst kunne utleveres, ikke bare Hongkong-borgere. Denne saken ble for eksempel korrekt gjengitt av Reuters: “The extradition bill […] would cover […] foreign […] nationals in [Hong Kong]”.

En annen feil samme dag gjaldt oversettelsen i Dagsrevyen av en tale som Hongkongs leder holdt samme dag, der hun kommenterte kravet om at tiltaler mot demonstranter må legges til side. Om dette sa hun at sakene måtte håndteres av rettsvesenet. Men i NRKs oversettelse ble dette snudd fullstendig på hodet (skjermdump fra 28:39 i sendingen):

    Det blir ingen siktelser mot demonstranter og opprørere, og heller ingen rettsforfølgelse.

Hongkongkomitéen har ikke mottatt noe svar fra NRK på disse henvendelsene. Nyhetsmeldingen ble aldri rettet såvidt vi kan se. Derimot er det gledelig at tekstingen av talen ble rettet opp i ettertid. I programmet slik det er tilgjengelig fra NRKs nettsider, er tekstingen nå:

    Frafall av siktelser mot demonstranter og beskyttelse mot straffeforfølgelse-
    -strider mot rettssikkerheten og er ikke akseptabelt.

Fjæra som ble til fem høns

La oss returnere til nyhetssaken fra 30. april. Det vil ikke overraske om mange synes at en svært kort nyhetsnotis vies for stor oppmerksomheten først gjennom e-posthenvendelser og nå i denne artikkelen. Men for Hongkongkomitéen, en organisasjon som jobber for menneskerettigheter i Hongkong og informasjon om utviklingen der, er enhver sak der demokratibevegelsens aktivitet forvrenges en kilde til bekymring. Et tilstrekkelig stort antall meldinger som svekker inntrykket av en bred folkelig motstandsbevegelse i Hongkong kan påvirke NRKs publikum i retning av å trekke feil konklusjoner. Siden NRK er den klart viktigste nyhetskilden i Norge bør det forventes et høyt presisjonsnivå, og også vilje og evne til å korrigere feil.

Men fjæra som ble til fem høns refererer ikke til den korte nyhetsmeldingen og reaksjonene her. Det er derimot forvrengningen på veien fra kjøpesenteret via AP til NRK som her sammenfattes med fjær og høns: i saken fra AP ble en liten plakat i et hjørne sidestilt med hovedbudskapet på en rekke bannere. Og da saken ble gjengitt på NRK ble det vist til demonstranter som «ba om revolusjon», en svært upresis representasjon av det første slagordet, og et uavhengighetskrav ble løftet fram i teksten. For et norsk publikum vil det være mer dekkende å oversette til «ba om frihet [og grunnleggende menneskerettigheter]». Den lille plakaten med “Uavhengighet fra Kina” var fjæra fra kjøpesenteret som ble til fem høns på nrk.no.

– – – – – – – – – –

Kilder til illustrasjoner:
apnews.com/7d69178bf619b589f43e21fe6aac2d00/gallery/247db870491849d783039d034931a27a
Diverse skjermdumper fra nrk.no

Publisert av melsomblogg

Jeg skriver om ting jeg ser og hører, som andre også ser og hører. Som regel vet jeg i utgangspunktet ikke mer om temaene enn hvem som helst. Men jeg prøver å gjøre en innsats for å se forbi den første innskytelsen -men anstrengelsen vil nok være suboptimal fra tid til annen.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: