Tåken tetner

Dette er et tilsvar i Dagens Næringsliv (DN), publisert 7.april til et svar fra Erik Solheim på vårt innlegg som ble publisert 24. mars i samme avis. Teksten under er identisk med DN-innlegget, men har i tillegg flere referanser til eksterne kilder. Debatten oppsummeres under, etter selve innlegget, som er skrevet avMerethe Lind Jodalen, Den norske Tibet-komitéArneFortsett å lese «Tåken tetner»

Erik Solheim tåkelegger og forvrenger situasjonen i Kina

Dette er en utvidet utgave av et svar på et innlegg av Erik Solheim i Dagens Næringsliv. Originalsvaret ble publisert 24. mars i Dagens Næringsliv på nett, og den påfølgende dagen i papiravisa. Innlegget er skrevet avMerethe Lind Jodalen, Den norske Tibet-komitéArne Melsom, Hongkongkomiteen i NorgeAdiljan Abdurihim, Den Norske UighurkomiteenMagnus Bauer, Norsk Taiwansk Vennskapsforening Erik Solheim oppfordrerFortsett å lese «Erik Solheim tåkelegger og forvrenger situasjonen i Kina»

USA, Kina og Hongkong – norske myter

Flere ganger i det siste året har jeg hørt og lest myter som forsøker å klistre kritikk fra USA mot Kina til høyresiden i USA. Jeg vet ikke om det er bevisst feilinformasjon som ligger bak, eller uvitenhet. Men når det gjelder Hongkong er kongressens initiativ og vedtak historisk tverrpolitiske. I den grad noen iFortsett å lese «USA, Kina og Hongkong – norske myter»

Sørgelig, Stenseth!

Nils Christian Stenseth valgte i fjor å tre inn i det offentlige ordskiftet om pandemien med flere innlegg i norsk dagspresse. Kritikk mot påstander og framstillinger i disse innleggene blir skjøvet til side med selvhøytidelige betraktninger av eget virke. Men den tiden professorer kunne avfeie kritikk ved å erklære sin rolle i samfunnet for åFortsett å lese «Sørgelig, Stenseth!»

Stenseth tar ikke min kritikk inn over seg

Jeg har ikke fått noe svar på min etterlysning av et kritisk blikk, for ikke et eneste av de konkrete punktene jeg tar opp blir imøtegått. Stenseth synes å begrunne dette med at han utelukkende uttaler seg om saker han setter seg inn i, begrenset til eget kompetanseområde. Med utgangspunkt i det opprinnelige innlegget jegFortsett å lese «Stenseth tar ikke min kritikk inn over seg»

Er kinesiske myndigheter vitenskapens venn, Stenseth?

Vitenskapens grunnleggende premiss, søken etter ny viten i overensstemmelse med vitenskapelig etikk, kan ikke vike for politisk motivert regulering. Videre er sensur og vitenskap som natt og dag, de er uforenlige. Dette er prinsipper jeg vil påstå er av avgjørende betydning for alle forskere, selvfølgelig også de som har kinesisk bakgrunn. Dessverre virker myndighetene iFortsett å lese «Er kinesiske myndigheter vitenskapens venn, Stenseth?»

Systemkritiker eller støttespiller?

Erik Solheim anfører sammen med professor Nils Chr. Stenseth innledningsvis i et innlegg i VG før jul at de to gjennom mange år har observert det kinesiske samfunnet. De går så videre med å framstille Kina som en modell på hvordan et samfunn møter en pandemi. «Kinesere flest har stor tiltro til myndighetene», kan viFortsett å lese «Systemkritiker eller støttespiller?»

Gjør som Johaug, Søreide

I normaliseringsavtalen som regjeringen signerte i 2016 heter det at Norge fullt ut respekterer Kinas utviklingsretning. I 2016 må den prekære situasjonen i Tibet ha vært på regjeringens radar, det forbauser oss at regjeringen på det tidspunktet uforbeholdent velsignet utviklingsbanen i Kina. Etter 2016 har utviklingsretningen ført mer enn en million av minoritetsbefolkningen inn iFortsett å lese «Gjør som Johaug, Søreide»

Investeringsavtalen mellom EU og Kina

I 2020s siste dager kom Kina og EU under Tysklands ledelse til prinsipiell enighet om avtalen EU-China Comprehensive Agreement on Investment (CAI). I følge tilgjengelige rapporter satte ikke noe EU-medlem ned foten for avtalen, men det har likevel kommet innsigelser fra flere land (Italia, Polen, Belgia, Spania). Avtalen må nå konkretiseres, og planen framover erFortsett å lese «Investeringsavtalen mellom EU og Kina»

Pandoras eske

Forhandlingen om en bilateral frihandelsavtale med Kina ble gjenopptatt i august 2017 etter at den hadde blitt satt på vent som en del av Kinas straff mot Norge da Liu Xiaobo fikk fredsprisen i 2010. Problemene rundt en slik avtale har vært diskutert flere ganger tidligere i denne bloggen. Her er konklusjonen at regjeringen måFortsett å lese «Pandoras eske»