Stenseth tar ikke min kritikk inn over seg

Jeg har ikke fått noe svar på min etterlysning av et kritisk blikk, for ikke et eneste av de konkrete punktene jeg tar opp blir imøtegått. Stenseth synes å begrunne dette med at han utelukkende uttaler seg om saker han setter seg inn i, begrenset til eget kompetanseområde. Med utgangspunkt i det opprinnelige innlegget jegFortsett å lese «Stenseth tar ikke min kritikk inn over seg»

Åpent brev til ambassadør Yi Xianliang

I et innlegg i sommer presenterte Kinas ambassadør Aftenpostens lesere for en rekke villedende påstander om Hongkongs sikkerhetslov. Utrenskningen av samtlige opposisjonspolitikere gjennom en sjokkerende massearrestasjon har avslørt regimets sanne ansikt: uten tillit i sitt folk, redd for å tape valg, og som med totalitære midler vil tvinge motstand i kne gjennom å skape frykt.Fortsett å lese «Åpent brev til ambassadør Yi Xianliang»

Er kinesiske myndigheter vitenskapens venn, Stenseth?

Vitenskapens grunnleggende premiss, søken etter ny viten i overensstemmelse med vitenskapelig etikk, kan ikke vike for politisk motivert regulering. Videre er sensur og vitenskap som natt og dag, de er uforenlige. Dette er prinsipper jeg vil påstå er av avgjørende betydning for alle forskere, selvfølgelig også de som har kinesisk bakgrunn. Dessverre virker myndighetene iFortsett å lese «Er kinesiske myndigheter vitenskapens venn, Stenseth?»

Systemkritiker eller støttespiller?

Erik Solheim anfører sammen med professor Nils Chr. Stenseth innledningsvis i et innlegg i VG før jul at de to gjennom mange år har observert det kinesiske samfunnet. De går så videre med å framstille Kina som en modell på hvordan et samfunn møter en pandemi. «Kinesere flest har stor tiltro til myndighetene», kan viFortsett å lese «Systemkritiker eller støttespiller?»

Gjør som Johaug, Søreide

I normaliseringsavtalen som regjeringen signerte i 2016 heter det at Norge fullt ut respekterer Kinas utviklingsretning. I 2016 må den prekære situasjonen i Tibet ha vært på regjeringens radar, det forbauser oss at regjeringen på det tidspunktet uforbeholdent velsignet utviklingsbanen i Kina. Etter 2016 har utviklingsretningen ført mer enn en million av minoritetsbefolkningen inn iFortsett å lese «Gjør som Johaug, Søreide»

Investeringsavtalen mellom EU og Kina

I 2020s siste dager kom Kina og EU under Tysklands ledelse til prinsipiell enighet om avtalen EU-China Comprehensive Agreement on Investment (CAI). I følge tilgjengelige rapporter satte ikke noe EU-medlem ned foten for avtalen, men det har likevel kommet innsigelser fra flere land (Italia, Polen, Belgia, Spania). Avtalen må nå konkretiseres, og planen framover erFortsett å lese «Investeringsavtalen mellom EU og Kina»

Pandoras eske

Forhandlingen om en bilateral frihandelsavtale med Kina ble gjenopptatt i august 2017 etter at den hadde blitt satt på vent som en del av Kinas straff mot Norge da Liu Xiaobo fikk fredsprisen i 2010. Problemene rundt en slik avtale har vært diskutert flere ganger tidligere i denne bloggen. Her er konklusjonen at regjeringen måFortsett å lese «Pandoras eske»

12 unge som ville flykte

På morgenen den 23. august forlot tolv unge hongkongere sin hjemby med båt, i et forsøk på å flykte fra en by der myndighetene nå forsøker å kue befolkningen med frykt gjennom en vag sikkerhetslov med strenge straffer, underlagt særskilte organer med tjenestemenn som er hevet over Hongkongs lover, og med separate domstoler. De tolvFortsett å lese «12 unge som ville flykte»

USA-valget, Kina og Hongkong

Situasjonen i Hongkong har ikke vært noe tema i valgkampen i USA. Men det betyr ikke at utfallet av presidentvalget vil være helt uten betydning for Hongkong. Allen Carlson som leder Kina- og Asiastudier ved Cornell University tror ikke på noen radikal omlegging av Kinapolitikken om Biden blir president. Biden kommer ikke til å velgeFortsett å lese «USA-valget, Kina og Hongkong»

Hongkong ved et veiskille (2/2)

Dette er andre (og siste) del av en artikkel som ble skrevet i perioden 11. april – 16. mai. Se her for første del. Paragraf 68, de fem krav og høstens LegCo-valg Av de 70 LegCo-representantene velges hele 30 medlemmer av bare 6% av Hongkongs stemmeberettigede, gjennom sektorvise Functional Constituencies. Mange av sektorene er tjentFortsett å lese «Hongkong ved et veiskille (2/2)»