Trusler mot Hongkongs rettsvesens uavhengighet

Saker som omhandler den nye grenen av rettsvesenet rettet mot brudd på sikkerhetsloven, med håndplukkede dommere, har foreløpig et begrenset omfang. Saken som har kommet lengst i dette henseende dreide seg om et krav om løslatelse mot kausjon. Her drøftes tilstanden i det “tradisjonelle” rettsvesenet i Hongkong. Frifinnelser I flere saker som har vært tilFortsett å lese «Trusler mot Hongkongs rettsvesens uavhengighet»

Valget til Hongkongs lovgivende forsamling – del 2

Del 1 ble avsluttet med overskriften “Den svarte skyen på himmelen” der jeg skrev om at det var en overhengende fare for at valget ville bli manipulert i forkant av valgdagen eller i etterkant, eller begge deler. Myndighetene i Beijing, som nå i praksis sitter med en fjernkontroll for styring av  Hongkongregjeringen (med taster somFortsett å lese «Valget til Hongkongs lovgivende forsamling – del 2»

Solheims Kina-analyse vitner ikke om innsikt, men om et knefall

Erik Solheim har et engasjement for miljøet som er beundringsverdig, men hans geopolitiske gangsyn er dessverre høyst mangelfullt. Utgangspunktet når Solheim analyserer Kinas rolle i verden i Dagens Næringsliv (8. august), at landet i dag først og fremst er en økonomisk makt, ikke en militærmakt, er riktig. Men så begår Solheim en kardinalfeil: han erFortsett å lese «Solheims Kina-analyse vitner ikke om innsikt, men om et knefall»

Intetsigende lederartikkel i Aftenposten

Dette er en utvidet utgave av en replikk som ble trykket i Aftenposten 31. juli. Aftenpostens leder 25. juli uttrykker bekymring for forholdet mellom Kina og vesten. Mye er det lett å være enig i, som at USA ledes av en inkompetent president, og at det verste tidspunktet for en konflikt med WHO er nå. Kina underFortsett å lese «Intetsigende lederartikkel i Aftenposten»

Valget til Hongkongs lovgivende forsamling – del 1

I en artikkelserie kommer jeg til å sette søkelys på valget til Hongkongs Legislative Council (LegCo), som skal avvikles 6. september. I denne første delen vil valgordningen bli forklart, og forberedelsene fram til og med perioden med godkjenning av kandidater vil bli omtalt. Denne godkjenningen og andre sider ved valget kan bli gjenstand for manipulasjonFortsett å lese «Valget til Hongkongs lovgivende forsamling – del 1»

Kina under Xi, en fascistisk supermakt?

I et intervju 8. juli omtalte Iain Duncan Smith Kina som det nye nazi-Tyskland. Duncan Smith er tidligere leder av det konservative partiet i Storbritannia. I denne artikkelen blir et tilgrensende sammenstilling, forholdet mellom Kinas styre og fascisme, vurdert. Hva karakteriserer en fascistisk stat? Det finnes mange beskrivelser av hva som karakteriserer en fascistisk stat.Fortsett å lese «Kina under Xi, en fascistisk supermakt?»

Kunnskap om Kina er mangelvare

Dette er en utvidet utgave av en replikk til en kommentar i Aftenposten av Marianne Marthinsen. Originalsvaret ble trykket i Aftenposten 1. juli, og er signert av Jessica KaYi Chiu, Hongkongkomiteen i Norge Adiljan Abdurihim, Den Norske Uighurkomiteen Merethe Lind Jodalen, Den norske Tibet-komité Forrige uke opprettet den svenske regjeringen et nasjonalt kunnskapssenter om Kina. Marianne MarthinsensFortsett å lese «Kunnskap om Kina er mangelvare»

Zoom ut!

Den største vekstindustrien under pandemien har kanskje vært “videokonferansesegmentet”. Blant de mer brukte løsningene har vi Google Meet, Microsoft Teams, Skype, Cisco Webex, BlueJeans, Jitsi. Og Zoom, som omtales i denne artikkelen. Zoom har i de senere månedene blitt en av de mest populære videokonferanseløsningene, selv om selskapets egne tall har vist seg å væreFortsett å lese «Zoom ut!»

Hongkong året derpå

Av Jessica KaYi Chiu og Arne Melsom, Hongkongkomitéen i Norge Hongkong ble tilbakeført til Kina 1. juli 1997 med en avtale om selvstyre i en femtiårsperiode. Rammen for selvstyre er gitt av Basic Law, en “minigrunnlov” som gir hongkongere rettigheter som i vestlige land. En viktig mangel i 1997 var at alminnelig stemmerett først senereFortsett å lese «Hongkong året derpå»

En professor på ville veier

Professor Paul Midford ved NTNU kom i et intervju som ble publisert av Dagbladet 23. mai med en framstilling av situasjonen i Hongkong som jeg mener ga et svært skjevt bilde av realitetene. Bakgrunnen for Dagblad-artikkelen var fremleggelsen 22. mai av et utkast av Sikkerhetslov for Hongkong for det årlige møtet i Kinas Folkekongress. SenereFortsett å lese «En professor på ville veier»