Pandoras eske

Forhandlingen om en bilateral frihandelsavtale med Kina ble gjenopptatt i august 2017 etter at den hadde blitt satt på vent som en del av Kinas straff mot Norge da Liu Xiaobo fikk fredsprisen i 2010. Problemene rundt en slik avtale har vært diskutert flere ganger tidligere i denne bloggen. Her er konklusjonen at regjeringen måFortsett å lese «Pandoras eske»

12 unge som ville flykte

På morgenen den 23. august forlot tolv unge hongkongere sin hjemby med båt, i et forsøk på å flykte fra en by der myndighetene nå forsøker å kue befolkningen med frykt gjennom en vag sikkerhetslov med strenge straffer, underlagt særskilte organer med tjenestemenn som er hevet over Hongkongs lover, og med separate domstoler. De tolvFortsett å lese «12 unge som ville flykte»

USA-valget, Kina og Hongkong

Situasjonen i Hongkong har ikke vært noe tema i valgkampen i USA. Men det betyr ikke at utfallet av presidentvalget vil være helt uten betydning for Hongkong. Allen Carlson som leder Kina- og Asiastudier ved Cornell University tror ikke på noen radikal omlegging av Kinapolitikken om Biden blir president. Biden kommer ikke til å velgeFortsett å lese «USA-valget, Kina og Hongkong»

Hongkong ved et veiskille (2/2)

Dette er andre (og siste) del av en artikkel som ble skrevet i perioden 11. april – 16. mai. Se her for første del. Paragraf 68, de fem krav og høstens LegCo-valg Av de 70 LegCo-representantene velges hele 30 medlemmer av bare 6% av Hongkongs stemmeberettigede, gjennom sektorvise Functional Constituencies. Mange av sektorene er tjentFortsett å lese «Hongkong ved et veiskille (2/2)»

Hongkong ved et veiskille (1/2)

Denne artikkelen ble skrevet i perioden 11. april – 16. mai. Om lag en uke etterpå kom vedtaket i kommunistpartiets stående komité om at Beijing skulle innføre sin sikkerhetslov i Hongkong, i et åpenbart brudd på Basic Law. Jeg valgte derfor å avvente utviklingen før jeg ville publisere. Når jeg nå legger ut artikkelen erFortsett å lese «Hongkong ved et veiskille (1/2)»

Nobelpriskandidater fra Hongkong

Innledningsvis er det viktig å få fram at det er mange i verden som arbeider for fred, frihet og menneskerettigheter. Det er 318 kandidater til årets pris, 211 enkeltpersoner og 117 organisasjoner. Listen er ikke offentlig, så en vurdering av potensielle kandidater blir nødvendigvis noe spekulativ. Likevel finnes det uavhengige kilder, blant annet har NobelFortsett å lese «Nobelpriskandidater fra Hongkong»

Prisdryss over Hongkong

I løpet av kort tid har Hongkongs demokratibevegelse blitt tildelt en internasjonal pris, en annen pris har gått til en av bevegelsens markante støttespillere, og en eksil-hongkonger har blitt kåret som den mest inflytelsesrike personen i verden i år. Freedom House 2020 Freedom Award:The Power of Protest – Hong Kong’s Pro-Democracy Movement I en tidFortsett å lese «Prisdryss over Hongkong»

Trusler mot Hongkongs rettsvesens uavhengighet

Saker som omhandler den nye grenen av rettsvesenet rettet mot brudd på sikkerhetsloven, med håndplukkede dommere, har foreløpig et begrenset omfang. Saken som har kommet lengst i dette henseende dreide seg om et krav om løslatelse mot kausjon. Her drøftes tilstanden i det “tradisjonelle” rettsvesenet i Hongkong. Frifinnelser I flere saker som har vært tilFortsett å lese «Trusler mot Hongkongs rettsvesens uavhengighet»

Valget til Hongkongs lovgivende forsamling – del 2

Del 1 ble avsluttet med overskriften “Den svarte skyen på himmelen” der jeg skrev om at det var en overhengende fare for at valget ville bli manipulert i forkant av valgdagen eller i etterkant, eller begge deler. Myndighetene i Beijing, som nå i praksis sitter med en fjernkontroll for styring av  Hongkongregjeringen (med taster somFortsett å lese «Valget til Hongkongs lovgivende forsamling – del 2»

Solheims Kina-analyse vitner ikke om innsikt, men om et knefall

Erik Solheim har et engasjement for miljøet som er beundringsverdig, men hans geopolitiske gangsyn er dessverre høyst mangelfullt. Utgangspunktet når Solheim analyserer Kinas rolle i verden i Dagens Næringsliv (8. august), at landet i dag først og fremst er en økonomisk makt, ikke en militærmakt, er riktig. Men så begår Solheim en kardinalfeil: han erFortsett å lese «Solheims Kina-analyse vitner ikke om innsikt, men om et knefall»